STŘEDA: Flétna - dětský kurz Plzeň, ZAČÍNÁME 14.9., OTEVŘEN NOVÝ KURZ VE ČTVRTEK

Středa 17,40-18,40 FLÉTNA

Pro děti ve věku 5-8 let, skupina  max. 8 dětí

Cena 1000 Kč za pololetí

Výuka hry na flétnu. Při hře děti rozvíjejí své hudební, rytmické i hramonické cítění a získávají základy pro další hudební vývoj. Hra na flétnu má velký význam i z hlediska upěvňování správného dýchání.

ZačátekRezervovaná místaVedoucí
21.09.2011 od 17:408 / 8Edita
sdílet na facebook