STŘEDA: Rytmika - kroužek Plzeň ZAČÍNÁME 14.9.

Středa 16,30-17,30 RYTMIKA

Pro děti ve věku 5-7 let, skupina 8-10 dětí

Cena 800 Kč za pololetí

Obsah kurzu: cílená hudebně-pohybová průprava zaměřená na rozvoj správného držení těla, dýchání, pohybové paměti, hudebního sluchu a řečových dovedností. Vnímání rytmu a melodie, improvizace pomocí hraní na Orffovy hudební nástroje, koordinace sluchu a pohybu, poslech a vyjadřování hudby pohybem, kolektivní tanečky, základy tance, taneční a interaktivní hry, rozvoj fantazie a kreativity, prostorové hry, nácvik orientace v prostoru, hry na rozvoj smyslového vnímání, procvičování paměti, sluchu, hmatu a myšlení, melodizace a rytmizace říkadel. Okruhy: Hry se slovy, rozpočítávadla, nácvik tanečku na vystoupení, Zpíváme a posloucháme, poslech rytmizace písniček, poslech různých zvuků zahraných na elektrické varhany, poslechové hádanky, zpěv dětských pochodů, chůze do rytmu, Četroviny, aneb jak tancují čerti v pekle, nácvik na Mikulášskou besídku, Jedna, dvě, tři, čtyři, pět

ZačátekRezervovaná místaVedoucí
21.09.2011 od 16:308 / 8Edita
sdílet na facebook