Barvínek

13. září 2011 15:00

ÚTERÝ: Paletka ZAČÍNÁME 13.9.

Úterý 15,00-16,30 PALETKA- výtvarný kroužek

Pro děti ve věku 5-8 let, max. 8 dětí

Cena 800 Kč

Obsah kurzu: Děti si vyzkouší nejrůznější výtvarné techniky (malba, kresba, modelování, dekorování textilu) práci s tradičními i netradičními materiály.

ZačátekRezervovaná místaVedoucí
13.9.2011 od 15:008 / 8Petra
19. září 2011 17:40

PONDĚLÍ: Dramatický kroužek - z důvodu malého zájmu koužek ZRUŠEN

Pondělí 17,40-18,40 DRAMATICKÝ KROUŽEK

Pro děti ve věku 6-8 let, skupina 8-10 dětí, dramatický kroužek Plzeň

Cena 800 Kč za pololetí

Obsah kurzu: herecká a loutkoherecká činnost, praktická a výtvarná činnost spojená s divadelním prostředím, osobnostní rozvoj, rozvoj kreativity a komunikace, dechová a hlasová cvičení, pohybová cvičení a improvizace. Okruhy: děti se hravou formou dozví základní dramatické pojmy, co je to divadlo, scéna, opona, jeviště, hlediště, kulisy, režisér, dramaturg, scénář, pantomima, muzikál, loutkové divadlo. Budou vyrábět loutky, maňásky, vlastní divadlo z krabice od bot. V rámci pohybových cvičení budou procvičovat chůzi, poskoky v rytmu, vyjádření různých druhů pohybu. Práce s hlasem, barvou a sílou hlasu, hlasová a dechová cvičení, zpěv, krátké hrané scénky, komunikační hry individuální i ve skupinkách, mluvní cvičení, hravé jazykolamy a mluvené slovo. Děti společně vyberou a nastudují pohádku na vánoční besídku, jarní besídku a závěrečný minimuzikál. 

ZačátekRezervovaná místaVedoucí
19.9.2011 od 17:401 / 10Edita
21. září 2011 16:30

STŘEDA: Rytmika - kroužek Plzeň ZAČÍNÁME 14.9.

Středa 16,30-17,30 RYTMIKA

Pro děti ve věku 5-7 let, max. 8 dětí, kroužek v Plzni

Cena 800 Kč za pololetí

Obsah kurzu: cílená hudebně-pohybová průprava zaměřená na rozvoj správného držení těla, dýchání, pohybové paměti, hudebního sluchu a řečových dovedností. Vnímání rytmu a melodie, improvizace pomocí hraní na Orffovy hudební nástroje, koordinace sluchu a pohybu, poslech a vyjadřování hudby pohybem, kolektivní tanečky, základy tance, taneční a interaktivní hry, rozvoj fantazie a kreativity, prostorové hry, nácvik orientace v prostoru, hry na rozvoj smyslového vnímání, procvičování paměti, sluchu, hmatu a myšlení, melodizace a rytmizace říkadel. Okruhy: Hry se slovy, rozpočítávadla, nácvik tanečku na vystoupení, Zpíváme a posloucháme, poslech rytmizace písniček, poslech různých zvuků zahraných na elektrické varhany, poslechové hádanky, zpěv dětských pochodů, chůze do rytmu, Četroviny, aneb jak tancují čerti v pekle, nácvik na Mikulášskou besídku, Jedna, dvě, tři, čtyři, pět

ZačátekRezervovaná místaVedoucí
21.9.2011 od 16:308 / 8Edita
21. září 2011 17:40

STŘEDA: Flétna - dětský kurz Plzeň, ZAČÍNÁME 14.9., OTEVŘEN NOVÝ KURZ VE ČTVRTEK

Středa 17,40-18,40 FLÉTNA

Pro děti ve věku 5-8 let, skupina  max. 8 dětí, kroužek v Plzni

Cena 1000 Kč za pololetí

Výuka hry na flétnu. Při hře děti rozvíjejí své hudební, rytmické i hramonické cítění a získávají základy pro další hudební vývoj. Hra na flétnu má velký význam i z hlediska upěvňování správného dýchání.

ZačátekRezervovaná místaVedoucí
21.9.2011 od 17:408 / 8Edita
22. září 2011 16:30

ČTVRTEK: Klub předškoláků - omlouváme se, kurz pro malý zájem ZRUŠEN.

Čtvrtek 16,30-17,30KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ

pro děti ve věku 6-7 let určeno pro děti předškolní, nebo děti s odkladem školní docházky, skupina 6-8 dětí, příprava pro Vaše díte - Plzeň

Cena 1000 Kč za pololetí

Obsah kurzu: Formou her bude kurz zaměřen na rozvoj dovedností a rozšiřování znalostí získaných v MŠ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Klub bude orientován na pěstování a upevňování správné výslovnosti, na rozvoj slovní zásoby a na nápravu drobných logopedických vad. Hry povedou Vaše děti k rozvoji soustředění při samostatných i skupinových činnostech, trénovat budeme techniky správného držení tužky při psaní, koordinace ruky a oka, provádět budeme cviky a hry na procvičování jemné motoriky, budeme trénovat paměť, procvičovat základní myšlenkové operace, logické a matematické myšlení. Další témata: výchova ke spolupráci a vzájemné pomoci v kolektivu, umění se učit a cítit zodpovědnost, motivace k jednotlivým činnostem. Hlavním účelem klubu je trénovat děti na plynulý a bezproblémový přechod do školní lavice bez stresu, trémy a strachu.

ZačátekRezervovaná místaVedoucí
22.9.2011 od 16:301 / 10Edita