Barvínek

pondělí 3. října 2011 16:30

PONDĚLÍ: Angličtina žádná dřina - z důvodu malého zájmu koužek ZRUŠEN

Pondělí 16,30-17,30ANGLIČTINA ŽÁDNÁ DŘINA

Pro děti ve věku 4-6 let, skupina 6-8 dětí, kurzy angličtiny v Plzni

Cena 800 Kč za pololetí

Obsah kurzu: Angličtina pro předškoláčky, naučí se základní slovní zásobu a větná spojení. Výuka bez psaní a čtení s využitím obrázků, skládanek, her, pohádek, říkadel, písniček. Výuka bude doplněna poslechem audiokazet, hraním scének v AJ. Za školní rok si děti osvojí ca 50 slovíček a 30 slovních spojení. První týden v měsíci se učíme nová slova a slovní spojení, ostatní týdny v měsíci opakujeme a doplňujeme. Okruhy: Ahoj, já jsem..., moje rodina, barvy, čísla, ovoce a zelenina, velikosti a tvary, zvířátka, můj dům, moje hračky, vlastnosti a protiklady.

ZačátekRezervovaná místaVedoucí
03.10.2011 od 16:304 / 8Edita
čtvrtek 22. září 2011 17:40

ČTVRTEK: Kytara k táboráků - kurz spojen a přesunut na STŘEDU 17,40

Čtvrtek 17,40-18,40KYTARA - základní kytarové akordy a písničky k táboráku

Začátečníci Pro děti ve věku 6-9 let max. 6 dětí, kroužek - Plzeň

Cena 1000 Kč za pololetí

Obsah kurzu: Výuka základních akordů na šestistrunné kytaře 3/4 velikosti.(pokud máte doma velkou kytaru, není problém, pouze bude nutné vyměnit struny za nylonové). Děti se nebudou učit noty, ani hrát podle not, během I. pololetí se naučí ca 4-5 akordů a asi 8 písniček. Ve II. pololetí se naučí další akordy, vybrnkávání, vyzkouší hru trsátkem, zkusí kytaru samy naladit. Naučí se několik dalších písniček k táboráku.

ZačátekRezervovaná místaVedoucí
22.09.2011 od 17:402 / 6Edita
čtvrtek 22. září 2011 17:40

STŘEDA: Spojený kroužek Flétna a Kytara pro předškoláky

Spojený kroužek Flétna - pokročilí a Kytara k táboráku pro začátečníky.

ZačátekRezervovaná místaVedoucí
22.09.2011 od 17:400 / 8Edita
čtvrtek 22. září 2011 16:30

ČTVRTEK: Klub předškoláků - omlouváme se, kurz pro malý zájem ZRUŠEN.

Čtvrtek 16,30-17,30KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ

pro děti ve věku 6-7 let určeno pro děti předškolní, nebo děti s odkladem školní docházky, skupina 6-8 dětí, příprava pro Vaše díte - Plzeň

Cena 1000 Kč za pololetí

Obsah kurzu: Formou her bude kurz zaměřen na rozvoj dovedností a rozšiřování znalostí získaných v MŠ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Klub bude orientován na pěstování a upevňování správné výslovnosti, na rozvoj slovní zásoby a na nápravu drobných logopedických vad. Hry povedou Vaše děti k rozvoji soustředění při samostatných i skupinových činnostech, trénovat budeme techniky správného držení tužky při psaní, koordinace ruky a oka, provádět budeme cviky a hry na procvičování jemné motoriky, budeme trénovat paměť, procvičovat základní myšlenkové operace, logické a matematické myšlení. Další témata: výchova ke spolupráci a vzájemné pomoci v kolektivu, umění se učit a cítit zodpovědnost, motivace k jednotlivým činnostem. Hlavním účelem klubu je trénovat děti na plynulý a bezproblémový přechod do školní lavice bez stresu, trémy a strachu.

ZačátekRezervovaná místaVedoucí
22.09.2011 od 16:301 / 10Edita
středa 21. září 2011 17:40

STŘEDA: Flétna - dětský kurz Plzeň, ZAČÍNÁME 14.9., OTEVŘEN NOVÝ KURZ VE ČTVRTEK

Středa 17,40-18,40 FLÉTNA

Pro děti ve věku 5-8 let, skupina  max. 8 dětí, kroužek v Plzni

Cena 1000 Kč za pololetí

Výuka hry na flétnu. Při hře děti rozvíjejí své hudební, rytmické i hramonické cítění a získávají základy pro další hudební vývoj. Hra na flétnu má velký význam i z hlediska upěvňování správného dýchání.

ZačátekRezervovaná místaVedoucí
21.09.2011 od 17:408 / 8Edita